‌پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، به منظور فراهم آمدن زمينه‌هاي عملي مناسب براي حاکميت اسلام در تمامي شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسي که مبين بنياد‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول اسلامي باشد، تدوين گردد...


قانون اساسی ایران منبع : قانون اساسی ایران |تاریخچه قانون اساسی ایران
برچسب ها : اساسی ایران ,قانون اساسی ,قانون اساسی ایران